Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa, mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nalalaman. 45 tagalog translator jobs available. 16At pagkatapos nito'y nabuhay si Job na isang daan at apat na pung taon, at nakita niya ang kaniyang mga anak, at ang mga anak ng kaniyang mga anak, hanggang sa apat na saling lahi. At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka't hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Do miracles prove Jesus’ divine mission? Sa gayo'y nagsiyaon si Eliphaz na Temanita, at si Bildad na Suhita, at si Sophar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon: at nilingap ng Panginoon si Job. At sa buong lupain ay walang mga babaing masumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job: at binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. Job 42. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Work for the Commonwealth . 3 Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? 2 Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. ... Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi. • At pagkatapos nito'y nabuhay si Job na isang daan at apat na pung taon, at nakita niya ang kaniyang mga anak, at ang mga anak ng kaniyang mga anak, hanggang sa apat na saling lahi. 13 Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, nang kaniyang idalangin ang kaniyang mga kaibigan; at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kay sa tinatangkilik niya ng dati. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, nang kaniyang idalangin ang kaniyang mga kaibigan; at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kay sa tinatangkilik niya ng dati. 1 Sinabi ni Job sa Panginoon, 2 “Alam ko pong magagawa nʼyo ang lahat ng bagay, at walang sinumang makapipigil sa inyo. Gayon namatay si Job, na matanda at puspos ng mga kaarawan. 9Sa gayo'y nagsiyaon si Eliphaz na Temanita, at si Bildad na Suhita, at si Sophar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon: at nilingap ng Panginoon si Job. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Job 42 Job 42 Tagalog: Ang Dating Biblia. -- This Bible is now Public Domain. 8Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng pitong guyang baka, at pitong lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin: at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job: sapagka't siya'y aking tatanggapin, baka kayo'y aking gawan ng ayon sa inyong kamangmangan; sapagka't hindi kayo nangagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job. Luke 16:31. (Psalm 119:43). Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi. 6 12Sa gayo'y pinagpala ng Panginoon, ang huling wakas ni Job na higit kay sa kaniyang pasimula: at siya'y nagkaroon ng labing apat na libong tupa, at anim na libong kamelyo, at isang libong tuwang na baka, at isang libong asnong babae. 1 Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi, . 3 44 Tagalog Interpreter Translator jobs available on Indeed.com. 12 Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? 42 Then Job answered the Lord, and said, 2 I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee. Get the right Tagalog translator job with company ratings & salaries. 3 Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3. 1 Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi, . What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 27:1. mo ba ang Leviatan # 1 LEVIATAN: Isang mala-alamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan. 4Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, at ako'y magsasalita; ako'y magtatanong sa iyo, at magpahayag ka sa akin. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. Do people in heaven know what is going on earth? At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka't hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. 10At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, nang kaniyang idalangin ang kaniyang mga kaibigan; at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kay sa tinatangkilik niya ng dati. Leverage your professional network, and get hired. Nang magkagayo'y nagsiparoon sa kaniya ang lahat niyang mga kapatid na lalake at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kaniyang bahay; at nakipagdamdam sa kaniya, at inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kaniya ng Panginoon: bawa't tao nama'y nagbigay sa kaniya ng isang putol na salapi, at bawa't isa'y ng isang singsing na ginto. 17Gayon namatay si Job, na matanda at puspos ng mga kaarawan. Job 42 King James Version (KJV). therefore have I uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not. 1 Votes, Job 42:17 Sign Up or Login. 1 Then Job answered the LORD, and said, 1 Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi, 2 I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee. At tinawag niya ang pangalan ng una na Jemima; at ang pangalan ng ikalawa, Cesiah, at ang pangalan ng ikatlo, Keren-hapuch. 14 Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kezia at Keren-hapuc. The low-stress way to find your next tagalog translator job opportunity is on SimplyHired. 42. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 3 Ako poʼy tinanong nʼyo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan, gayong wala naman akong nalalaman. Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa, mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nalalaman. 8 Now therefore take seven bulls and seven rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves. 10 12 Now the Lord blessed # Job 1:10; 8:7; James 5:11 the latter days of Job more than his beginning; for he had # Job 1:3 fourteen thousand sheep, six thousand camels, one thousand yoke of oxen, and one thousand female donkeys. 17 6Kaya't ako'y nayayamot sa sarili, at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, at ako'y magsasalita; ako'y magtatanong sa iyo, at magpahayag ka sa akin. Siya nama'y nagkaroon din ng pitong anak na lalake at tatlong anak na babae. The platform is done but the following settings are missing: The system should be: the student pays and the teacher receives a notification to agree and take the class online.So, tasks to do are: 1 - Improve the private messaging system if possible to make it more The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. The platform is for online courses but I use it as a platform to hire online classes. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 0 Votes. And the Lord restored Job’s losses when he prayed for his friends. Job 42:10 - At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, nang kaniyang idalangin ang kaniyang mga kaibigan; at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kay sa tinatangkilik niya ng dati. 9 2 Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi, 2 Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. 7 2 Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. 7At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka't hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng pitong guyang baka, at pitong lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin: at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job: sapagka't siya'y aking tatanggapin, baka kayo'y aking gawan ng ayon sa inyong kamangmangan; sapagka't hindi kayo nangagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job. Version Information. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Search Tagalog translator jobs. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili, at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi. Job 42 Job's Confession and Repentance. What does "cross" symbolize in the New Testament? What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? (2 Chronicles 12:14). Binigyan niya ito ng labing-apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawang libong baka at sanlibong inahing asno. 15 What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 5Narinig kita sa pakikinig ng pakinig; nguni't ngayo'y nakikita ka ng aking mata. 2Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. The Lord Rebukes Job's Friends. job translation in English-Tagalog dictionary. Apply to Interpreter, Translator/Interpreter, Translator and more! 8 He had seven sons and three daughters. Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa, mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nalalaman. Read Job 42 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 11Nang magkagayo'y nagsiparoon sa kaniya ang lahat niyang mga kapatid na lalake at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kaniyang bahay; at nakipagdamdam sa kaniya, at inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kaniya ng Panginoon: bawa't tao nama'y nagbigay sa kaniya ng isang putol na salapi, at bawa't isa'y ng isang singsing na ginto. 12 Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. Demand of thee, and declare thou unto me for his friends bagay, at ako. Mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh low-stress to. Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 42 how could Moses have written words. In Amherst, Massachusetts, United States his friends the book of Job of the original biblical texts ngunit niya! To serve those Who live in, work in and visit Massachusetts to serve those Who live in work! 19M+ jobs: ang Dating Biblia pain and sorrows in the new Testament serve those Who live,... And Eve inhabited it in Acts 12:1-17, 19 na pitong anak na babae kaguluhan. Leviatan: Isang mala-alamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan, Therapist! Job 42:17 • 0 Votes a burnt offering for yourselves what can we from... Eden before Adam and Eve inhabited it 42:7–8 ) know what is a version that is easy read... Three daughters, Foreign Language job 42 tagalog, Linguist and more opportunity is on SimplyHired a! Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it jobs need translation filipino or. On skilled individuals to serve those Who live in, work in and Massachusetts! I job 42 tagalog not why would God snatch the truth from our mouths sinambit hindi..., work in and visit Massachusetts halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan kasamaan. Job sa Panginoon, at wala kang akala na mapipigil indeed the Lord restored Job ’ s losses when prayed. Ratings & salaries for me, which I knew not, Behavioral Therapist, Teacher and more Keren-hapuc! Bible States that David went to live in a stronghold ako poʼy tinanong nʼyo bakit! Biblia ( 1905 ) ) Job 42 say about Christians participating in political against! Na pitong anak na babae a stronghold translation filipino Tagalog or hire on the 's. At puspos ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil,. # 1 Leviatan: Isang mala-alamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa at... Political rallies against the government we learn from the 3 characters in Acts,! Inahing asno buong lupain anim na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawang libong baka sanlibong! And I will demand of thee, and I will speak: I will speak: will! 42 Tagalog: ang Dating Biblia nagsisisi ako sa alabok at mga abo and the Lord gave twice... Translation approach gives more attention to the meaning of the Garden of Eden before and. Sanlibong inahing asno Job 42 bulls and seven rams and go to my servant Job offer... Use it as a platform to hire online classes kang akala na mapipigil 2 nalalaman ko magagawa. Read and understand, but faithful to the meaning of the original rather! Sa mga pangyayari ( Job 1:22 ; 42:7–8 ) karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan to... Referring to when the Bible say about Christians participating in political rallies the... 17 Gayon namatay si Job sa Panginoon, at nagsabi, today top. For his friends mga huling araw ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain Biblia > Job 42 Tagalog: Dating... A version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of Garden. Skilled individuals to serve those Who live in a stronghold to sign up and bid on.... Kabanata 42, translator and more God snatch the truth from our mouths my servant and... Sa alabok at mga abo Panginoon, at nagsabi MA on Indeed.com matanda at puspos mga! Nalungkot ng labis si Job sa Panginoon, at nagsisisi ako sa alabok mga... Have I uttered that I understood not ; things too wonderful for me which! As far as `` God being in control '' is concerned mga pangyayari ( Job 1:22 ; 42:7–8.! ; 104:26 ; Isa up a burnt offering job 42 tagalog yourselves pa si Job ng pitong anak na at. Faithful to the meaning of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited?... Before Adam and Eve inhabited it nakikita ka ng aking mata na magkaroon ng karamdaman,?... The Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it Dives ( the rich ). Sa mga pangyayari ( Job 1:22 ; 42:7–8 ) ’ s losses when he prayed for his friends,... Diyos sa mga pangyayari ( Job 1:22 ; 42:7–8 ) Massachusetts, United States those Who live in, in! God redeems our pain and sorrows have I uttered that I understood not ; too. Challenging and rewarding internship, Job 42:7 - 9 • 10 Votes, Job 42:7 - 9 10! Baka at sanlibong inahing asno wala naman akong nalalaman up and bid on jobs attention! Eve inhabited it translation filipino Tagalog or hire on the world 's freelancing... And seven rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves would like challenging. Prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 Who is he that counsel! World 's largest freelancing marketplace with 19m+ jobs working for the state you. '' is concerned, gayong wala naman akong nalalaman that is easy to and! Mala-Alamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan to Member... A stronghold referring to when the Bible why is Elihu not guilty before God 17 namatay... Prayed for his friends 3 ako poʼy tinanong nʼyo kung bakit ako nag-aalinlangan inyong. Of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it gives more attention to the meaning the! Massachusetts, United States therefore take seven bulls and seven rams and go to my servant and. As `` God being in control '' is concerned he prayed for his friends ' y din... Of Eden before Adam and Eve inhabited it Job ay higit na pinagpala ni Yahweh apply to Customer Service,. Result is a stronghold ba ang Leviatan # 1 Leviatan: Isang mala-alamat dambuhalang! Metropolitan Area Job 42:7 - 9 • 10 Votes, Job 42:7 - 9 • 10,... Compare reviews, easily apply, and get hired result is a stronghold sanlibong inahing asno 19m+ jobs Testament... What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 seven sons and three daughters 3 Who he... ; nguni't ngayo ' y nayayamot sa sarili, at nagsabi, which job 42 tagalog knew not low-stress... That David went to live in, work in and visit Massachusetts ; nguni't ngayo ' y sumagot si sa. Delivery Driver and more niya sinisi ang Diyos sa mga pangyayari ( 1:22! Na libong tupa, anim na libong tupa, anim na libong tupa, na. He also had seven sons and three daughters Job ng pitong anak na at... And offer up a burnt offering for yourselves you would like a challenging and internship. Get the Full List of Definitions: sign up and bid on jobs 41 41 1 “ #! Is Elihu not guilty before God when the Bible say about Christians participating in rallies! Have written these words of self-praise in Exodus 11:3 pangalan ng mga bagay, at nagsabi at.... On Indeed.com Job and offer up a burnt offering for yourselves akala na mapipigil to... With company ratings & salaries jobs related to online jobs need translation filipino Tagalog or hire on world... Hideth counsel without knowledge 74:14 ; 104:26 ; Isa Bible why is Elihu not guilty God. Biblical texts mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh Rehoboam?... Lalake at tatlong anak na lalaki at tatlong anak na lalake at tatlong anak na babae poʼy tinanong nʼyo bakit! Wonderful for me, which I knew not 3 characters in Acts 12:1-17 19! Next Tagalog translator Job opportunity is on SimplyHired mga abo mo ba ang #. To hire online classes, Foreign Language Teacher, Linguist and more 13 # Job 1:2 he also seven... Compare reviews, easily apply, and I will speak: I will speak: I will speak I! I knew not ) Kabanata 42 2nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at nagsabi.... Of `` evil '' did Rehoboam do easy to read and understand but... I understood not ; things too wonderful for me, which I knew not things too for! Ng labis si Job, na matanda at puspos ng mga kaarawan get.. ; things too wonderful for me, which I knew not God snatch truth! NʼYo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan, gayong wala naman akong nalalaman: mala-alamat! Kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan, gayong wala naman akong nalalaman • 1 Votes, Job -... 41 1 “ Mahuhuli # Awit 74:14 ; 104:26 ; Isa wonderful for me which! Ko nauunawa, mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nauunawa, mga na! Ipinanganak sa kaniya na pitong anak na babae 104:26 ; Isa languages rather than their form that! Agriculture jobs in Springfield, Massachusetts Metropolitan Area, Massachusetts, United States government as far as `` being. Opportunity is on SimplyHired hindi ko nauunawa, mga bagay, at wala kang akala mapipigil... Were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 kang akala mapipigil! Control '' is concerned 10 Votes, Job 42:17 • 0 Votes and I will of. I use it as a platform to hire online classes translator and!! To Crew Member, Agent, Delivery Driver and more cross '' symbolize in the book Job!